Cxense Display
ØKONOMI

Dit møde med banken - forbered dig, også selvom du ikke skal i banken

Når du som iværksætter skal i banken og skaffe finansiering til din iværksætterdrøm, er det vigtigt at være rigtig godt forberedt. Hvis banken efter jeres møde mangler info og derfor er i tvivl om, hvorvidt din idé holder vand eller ej, kan du ikke forvente, at de selv bruger en masse tid på research. I stedet vil de sige nej tak og bevæge sig videre til den næste kunde, som måske har gjort sit hjemmearbejde bedre.
ØKONOMI

Bocians økonomiske vejrudsigt: Nu vender det… håber vi

Den økonomiske udvikling har fyldt meget i danskernes opmærksomhed over de seneste år – og med god ret. Med finanskrisen og den efterfølgende europæiske gældskrise blev vi kastet ud i den værste økonomiske krise siden depressionen i 1930’erne. Men tingene er ved at vende til det bedre. Desværre er vendingen spinkel og de økonomiske udfordringer vil også over de kommende år være store og mange.
ØKONOMI

Kunsten at vinde englenes gunst

Med et stigende antal engle investorer på den danske scene har iværksættere god mulighed for at tiltrække kapital. Det kræver dog hårdt forarbejde, siger business angels.
ØKONOMI

På kursus med statstilskud

Statens Voksenuddannelsesstøtte er ikke kun for lønmodtagere. Også som selvstændig erhvervsdrivende kan du opfylde kravene og dermed få støtte til efteruddannelse.
ØKONOMI

Du kan sikre dig kontant betaling for dit arbejde

Det kan lade sig gøre at styrke virksomhedens likviditet, selv om det er svært at få banken til at åbne for lån og kassekreditter. Vejen går gennem fakturakøb, hvor du tryller kundens lange betalingsfrist om til kontantsalg.
ØKONOMI

Vælg den rigtige revisor

Selv om det hele tiden bliver mere og mere komplekst at drive forretning, er en af de få beslutninger, der har størst potentiale til at give en stigning eller et fald i din formue stadigvæk, om du får valgt den rigtige revisor. Så hvordan gør du det?
ØKONOMI

Hjælp, jeg er rig!

Succesfulde iværksættere ender gerne med at tjene en god del mere end til dagen og vejen. Det fører tit sine egne problemer med sig – for hvordan disponerer man egentlig formuen, så den bruges bedst muligt?
ØKONOMI

Jeg elsker at tale om penge og økonomi

KLUMME: Hvordan skulle jeg klare mig? Hvad var egentlig planen? Og var det en plan, jeg kunne regne med? De spørgsmål stiller alle selvstændige sig selv med jævne mellemrum, tror jeg. Det er bare ikke noget, vi taler om.
ØKONOMI

Fradrag for kurser – til chefen og de ansatte

Ikke alle kan få fradrag for de samme kurser – heller ikke i samme branche. Der skal ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
ØKONOMI

Hvad kan man starte uden en krone på lommen?

Det er surt at være iværksætterspire og mangle pengene til at starte op med. Men tør øjnene – mulighederne ligger der, og måske er det slet ikke så skidt at starte med at være lidt på røven.
ØKONOMI

Medarbejdere og ferie - hvem bestemmer hvad?

Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven. Arbejdsgiveren kan i vid udstrækning planlægge ferien, men der er varsler og andre regler at overholde.
ØKONOMI

Mobiltelefonen som betalingsmiddel

Med multimediebeskatningen vil stort set alle selvstændigt erhvervsdrivende og mange ansatte have fri telefon. Vi gennemgår her, hvor langt denne frihed strækker sig..
ØKONOMI

Ingen bilag – intet fradrag?

Parkeringsbilletten flyver ud af vinduet på bilen, kvitteringen fra posthuset er på mærkværdigste vis forsvundet på vejen hjem. Alle virksomheder kommer ud for, at et bilag forsvinder. Hvordan er regler og praksis?
ØKONOMI

Holdning – nu eller senere?

Konstruktionen med et driftselskab og et holdningselskab bliver solgt som en pakkeløsning. Men har du brug for begge dele?
ØKONOMI

2011 skattemæssige takster og satser

Kørsels- og befordringsgodtgørelsen stiger fra 2010 til 2011. Men ellers er de fleste satser uændrede.
ØKONOMI

Én virksomhed – flere aktiviteter

Det kræver ikke et nyt CVR-nummer at udvide firmaets aktiviteter. Heller ikke selvom den nye indtjening vedrører en helt anden branche.
ØKONOMI

Remburs giver sikkerhed i handel uden for EU

Betalingsmåden remburs er ikke særlig anvendt i små og mellemstore virksomheder. Men det er en god – om end ikke ukompliceret – måde at sikre sig betaling fra udenlandske kunder.
ØKONOMI

Multimedieskatten – alt eller intet

Den 1. januar 2010 trådte multimedieskatten i kraft. Stort set alle selvstændige er omfattet, og for de fleste er det en fordel.
ØKONOMI

En god weekends arbejde

København lagde asfalt til en energiudladning af de helt store under Startup Weekend i København. 12 teams fik på to dage taget de første store spadestik til nye startups.
ØKONOMI

Forretning eller fornøjelse – om at rejse på virksomhedens regning

Nogle rejser er klart fradragsberettigede, andre kan man stille spørgsmålstegn ved. Vi ridser reglerne op her.
ØKONOMI

Underskud!

Sandhedens time nærmer sig – hvad sker der, hvis virksomheden har underskud?
ØKONOMI

Har du råd til en ansat?

Når iværksættere får så travlt, at det kan knibe med at få enderne til at nå sammen, dukker tanken om at få en medarbejder op. Denne glædelige udvikling skal planlægges nøje, for ansatte koster mere end bare lønnen.
ØKONOMI

Nye momsregler fra 1.1.2010

Første momsafregning i 2010 vil se anderledes ud end dem, du er vant til. Der er kommet nye rubrikker på blanketterne og nye krav til bogholderiet. Nyhederne vedrører især virksomheder, som køber eller sælger ydelser inden for EU.
ØKONOMI

Når ægtefællen eller kæresten arbejder for dig

Reglerne er forskellige, alt efter om I er gift eller ej. Men i alle tilfælde kan din partner blive honoreret for sin arbejdsindsat.
ØKONOMI

Tør du gætte på årets resultat?

De fleste virksomhedsejere og -ledere følger godt med i det løbende driftsregnskab. Men der er en række andre faktorer, som påvirker årets resultat, og som nødig skulle komme som en overraskelse.
ØKONOMI

Do you speak financial English?

Dansk er gangbart i Danmark. Men har du leverandører eller kunder fra den øvrige verden, kan mange misforståelser undgås ved, at du kender de engelske regnskabsudtryk.
ØKONOMI

Skattereformens konsekvenser

Skattereformen har store konsekvenser for måden selskabskonstruktioner og investeringer skrues sammen på fremover. Der skal reageres nu, hvis man skal nå at restrukturere inden reglerne træder i kraft i 2010.
ØKONOMI

Immaterielle anlægsaktiver

Det er vigtigt, at din virksomheds regnskab er retvisende. Herunder at dine aktiver er til stede og har den værdi, de er optaget i regnskabet til.
ØKONOMI

Her er arbejdsplanen

Alle virksomheder skal lave regnskab. Nogle bruger bogholderiet som et arbejdsredskab – andre går glip af værdifuld information.
ØKONOMI

Er der ikke penge til at betale alt gælden til det offentlige, så prioriter omhyggeligt.

Når likviditeten er presset, er forholdet til kreditorerne vigtigt. SKAT er mange virksomheders største kreditor.
ØKONOMI

Egenkapitalen fortæller om din kreditværdighed

Bundlinje alene gør det ikke. Når du vurderer, om dit resultat er tilfredsstillende, skal du også kaste et blik på egenkapitalen.
ØKONOMI

Nyttige nøgletal

Som iværksætter og selvstændig kender du nok din virksomheds økonomi på rygraden. Men måske kan du få værdifuld information ved også at se på de vigtigste nøgletal.
ØKONOMI

Sådan går du konkurs

Alle iværksættere vil have succes, men faktisk er der flere virksomheder der går konkurs eller lukker, end der er succeshistorier. Hvad er det for faresignaler, virksomhederne overser, når de går på røven? Og hvad sker der, når det først er gået galt?
ØKONOMI

Er vækstiværksættere vigtigere end iværksættere uden vækstambitioner

Regeringen har fokus på at fremme vækstiværksættere, og fra (næsten) alle kanter – inklusiv nærværende magasin – hyldes de som helte og forbilleder. Men er de så meget bedre for samfundet end små selvstændige uden vækstambitioner?
ØKONOMI

Kontoplanen - dit regnskabs skelet

Udgangspunktet for den daglige bogføring er kontoplanen. En hensigtsmæssigt opbygget kontoplan gør det let at hente nyttig viden om virksomhedens økonomi.
ØKONOMI

Kreditnotaer - tilbagebetaling og afregning

Kreditnotaer er en omvendt faktura, der angiver, at der står penge til afregning. En kreditnota kan du få brug for i flere forskellige sammenhænge.
ØKONOMI

Lager og status - hvad skal du lave nytårsaften?

Nogle virksomheder kontrollerer sin lagerholdning kvartalsvis eller oftere. Men alle, som har et varelager, skal tælle op i forbindelse med årsafslutningen – og det vil for mange af os sige i dagene omkring nytår.
ØKONOMI

Krisetider - hvad nu?

Når det bliver sværere at låne penge og efterspørgslen falder, er det tid til at spænde livremmen ind og fokusere på kerneforretningen, skriver Per-Henrik Goosmann fra Ernst & Young.
ØKONOMI

Sekundet før det ramler

”Early Warning” er navnet på en tjeneste, der står parat til at træde til, hvis en virksomhed er tæt på at gå rabundus. Nogle gange kan de reddes – andre gange kan de ikke.
ØKONOMI

Anskaffelser og afskrivninger

Har du overblik over dit forventede årsresultat? Har du betalt nok i skat? Er der luft i økonomien til nyanskaffelser? Det er nu, du skal have overblikket.
ØKONOMI

Køb fra udlandet - hvad med momsen?

Visitkort fra Sverige, bøger fra USA og cd’er fra Tyskland: Næsten alle køber på et eller andet tidspunkt varer eller ydelser i udlandet.
ØKONOMI

Økonomirapportering for iværksættere

Økonomirapportering skaber grundlaget for handling. Og det behøver ikke være det mareridt, som mange iværksættere opfatter det som, skriver statsaut. revisor Palle Sundstrøm fra Ernst & Young.
ØKONOMI

Er virksomheden din pensionsopsparring?

Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller er det fint at satse på at man en dag kan sælge sin virksomhed og leve af gevinsten resten af sine dage? Det spørgsmål tager vi op i to artikler, hvor den første handler om pensionsbehovet generelt, og den følgende i næste nummer ser på salget af virksomheden.
ØKONOMI

Hvad skal man egentlig med en revisor?

75.000 mindre selskaber har netop fået lempet revisions-pligten med en ny lov. Det åbner spørgsmålet, om det er klogt i at få sit regnskab revideret i alle tilfælde, eller om mindre kan gøre det.
ØKONOMI

Tør du bruge factoring

Pengene i kassen så snart fakturaen er udskrevet, ingen risiko for dårlige betalere, administrative lettelser, og så er det faktisk ikke særlig dyrt. Fordelene ved factoring er indlysende – men tør du?
ØKONOMI

Flere iværksættere kan få glæde af skattefri opsparing

Etableringskonto-ordningen gør det muligt at spare op til drømmevirksomheden, men der skal indskydes næsten 200.000 kroner for at få glæde af skattefordelen. Den grænse vil regeringen halvere, så frie fugle med knap så dyre etableringsudgifter også kan være med.
ØKONOMI

Periodiseringer

Fra bogførte bilag til færdigt årsregnskab er der en række skridt, som ændrer på resultatet. Periodiseringer er et af de væsentligste.
Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign