Cxense Display
JURA

Mange juridiske faldgruber ved e-handel

Kåre Wanscher er advokat hos MAQS Law Firm og arbejder som rådgiver for mange iværksættere vedrørende bl.a. selskabsetablering, rettighedsregistrering, kapitaltilførsel m.m.
JURA

Iværksætter for kun 1 kr.!

Den 27. februar 2013 fremsatte erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen et lovforslag i Folketinget om ændring af selskabsloven.
JURA

Skattemæssige overvejelser for iværksættere

Når man er iværksætter er det vigtigt at overveje, om man ønsker at drive sin virksomhed personligt eller i selskabsform. Der er naturligvis mange faktorer, der spiller ind ved dette valg. Nærværende artikel har fokus på nogle af de skattemæssige overvejelser, der er relevante, når det skal besluttes i hvilken form virksomheden skal drives.
JURA

Må man låne - måske bare lidt?

I en verden præget af sociale medier og stadig stigende aktivitet på internettet er det som iværksætter særligt vigtigt at indrette procedurer, så man sikrer, at andre ikke bliver for inspirerede af ens gode ideer. Dertil kan man med stor nytte gøre brug af nogle værktøjer, som kan sammenligne og varsle om kopiering eller brug af navne, tekster m.v.
JURA

Kurator lukker og slukker

Når en virksomhed går konkurs, sættes et maskineri i gang, der har til formål at afklare om der er værdier i virksomheden, og hvem der skal have dem. Vi ser på forløbet.
JURA

Ejeraftaler får skud for boven i den nye selskabslov

Aktionæroverenskomsten mister pondus på generalforsamlingen, og kapitalkravet til ApS’er nedsættes til 80.000 kr. Det er blandt ændringerne i den nye selskabslov, som selskabsejere gør klogt i at forholde sig aktivt til.
JURA

Hvem må bruge dit firmanavn på sociale medier?

Hvad stiller man op som virksomhed, når det pludselig er en fratrådt medarbejder der har kontrollen med firmaets Facebook-profil eller netværksgruppe? Som altid kan det betale sig at være på forkant med de situationer, der kan opstå.
JURA

Banken som redningsmand

Virksomhedspant er en relativt ny ordning, hvor banken har pant i virksomhedens aktiver. Det kan i en konkurs nogle gange blive redningen for både bank – og iværksætter.
JURA

De store linier i forbrugertrends

Trendwatching.com skaber mening af kaos: Tjenesten har specialiseret sig i at trække de store linier ud af udviklingen i forbrugsmønstrene verden over.
JURA

Skal løsarbejdere have ansættelsesbevis?

En lønmodtager har krav på et ansættelsesbevis, hvis ansættelsesforholdet varer udover 1 måned, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør mere end 8 timer...
JURA

Likviditet er Gud

Penge på kontoen er alfa og omega for, at du kan drive din virksomhed. Men hvordan sikrer du din likviditet og et godt cashflow?
JURA

Få gratis svar på dine juridiske spørgsmål

Fremover kan du som abonnent få gratis svar på dine juridiske spørgsmål. I samarbejde med den landsdækkende ADVODAN-kæde lancerer IVÆKRSÆTTEREN påny en jurabrevkasse.
JURA

Retsmægling – en ny mulighed for effektiv konfliktløsning ved domstolene

Retssager er dyre og tidskrævende, det er ingen hemmelighed. Men nu tilbyder domstolene et alternativ: Retsmægling. Den 1. april 2008 trådte nye regler om retsmægling i kraft, og nu er retsmægling for alvor ved at komme i gang ved domstolene til stor gavn for borgerne.
JURA

Ny selskabslov tilgodeser iværksættere

Det skal være nemmere og billigere for små selskaber at oprette og drive virksoheden. Derfor er regeringen i færd med at ændre selskabslovgivningen, formentlig med effekt fra 1. januar 2010. Advokat Jesper Bierregaard fra Advokat-firmaet Dahl ser på, hvad det betyder for iværksættere.
JURA

Salg til udlandet - hvad med momsen?

Handel på tværs af landegrænserne er mere reglen end undtag-elsen. Når du begynder at sælge uden for Danmark er der både beløbsgrænser at kende og nye skemaer at udfylde.
JURA

Hobbyvirksomheder kan ikke trække underskuddet fra

Det er let i Danmark at starte en erhvervsdrivende virksomhed. Og endnu lettere at lave en hobbyvirksomhed. Men ind imellem er der tvivl om, hvilken type virksomhed, der er tale om, og det kan blive dyrt, for skattereglerne er forskellige.
JURA

Når medarbejderen skal på barsel

Medarbejdere på barsel kan være stort set udgiftsneutralt for virksomheden. Men hvilke pligter og rettigheder har medarbejder og den selvstændige?
JURA

Firmabetalt kursus til dig og dine ansatte

Reglerne for, hvilken type undervisning, der er fradragsberettiget, er besværlige. Ikke alle kan få fradrag for de samme kurser.
JURA

Firmabil eller privatbil - og hvilken farve plader

Det er et spørgsmål om, hvor man slipper billigst i skat, når valget mellem privatbil eller firmabil skal træffes.
JURA

Jobklausuler tvinges frem i lyset

Den nye jobklausullov gælder fra 1. juli 2009 også for gamle kontrakter. Medarbejdere skal dermed kompenseres med minimum 50 pct. af lønnen i den periode, hvor kontrakten gælder.
JURA

Kørsel, diæter og småaktiver - her er 2009 satserne

Grænserne for, hvad vi må trække fra i virksomhedens regnskab efter ligningsloven bliver hvert år reguleret. De mest anvendte satser bringer vi her.
JURA

Sådan lukker du din virksomhed

I disse krisetider kan nogle iværksættere få behov for at vide, hvordan man hurtigst og billigst gør ende på sit iværksættereventyr. Valget af ophørsmodel afhænger af, om der er aktiver i selskabet, og om dets solvens.
JURA

Er det værd at overveje et S.M.B.A

Virksomhedsformen S.M.B.A. giver begrænset ansvar uden at man behøver at skyde penge i selskabet, samt en række andre fordele. Men der er også begrænsninger og ulemper ved selskabstypen, der for tiden oplever en stigende popularitet. Advokaterne fra Bender von Haller Dragsted ser på begge sider af sagen.
JURA

Udenlandske skyldnere kan forfølges hjemmefra

Det kan være uoverskueligt dyrt at forfølge en udenlandsk kunde, som ikke betaler sine fakturaer. Men det kan i mange tilfælde lade sig gøre at anlægge sagen ved sin lokale domstol – hvis ikke man har dummet sig i kontrakten.
JURA

Skal du beskattes efter virksomhedsordningen?

Med virksomhedsskatteordningen – som den populære ordning faktisk hedder, kan du planlægge din skat over en årrække.
JURA

Fra virksomhed til selskab

Skal du omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et selskab? Og hvis du skal, hvilken selskabsform skal du så vælge, og skal du omdanne virksomheden skattefrit? Spørgsmålene er mange og komplicerede. Andreas Michael fra Ernst & Young stiller skarpt.
JURA

Annoncehajer spiser også iværksættere

Man er ikke fredet for annoncehajer, bare fordi man er lille eller nystartet – tværtimod. Men hvad stiller man op, hvis man er faldet i kløerne på en af slagsen? Advokaterne fra Ret&Råd ser i denne artikel på, hvordan man står juridisk.
JURA

Særeje kan redde din virksomhed

Hvis du ejer en virksomhed og skal skilles fra din ægtefælle, kan det komme til at koste dig virksomheden. For at undgå den situation, kan man lave en ægtepagt, hvor man får særeje for sin virksomhed i tilfælde af skilsmisse. Advokat Benjamin Lundström gennemgår mulighederne.
JURA

Arbejdstøj og profilbeklædning

Hvornår kan en virksomhed trække udgiften til arbejdstøj fra? Og skal medarbejderen beskattes?
JURA

Reklamegaver og repræsentation

Skelnen mellem reklame og repræsentation er vigtig. De to typer omkostninger behandles forskelligt både skatte- og momsmæssigt.
JURA

Ret&Råd svarer på dine juridiske spørgsmål

Iværksætteren og Ret&Råd har indgået en aftale, som indebærer at abonnenter kan få gratis svar på juridiske spørgsmål.
JURA

Et P/S kan give bedre likviditet

De fleste iværksættere starter med en enkeltmandsvirksomhed eller et ApS eller A/S, men der kan være store fordele ved at vælge det mindre kendte P/S. Dem fortæller statsautoriseret revisor Thomas Henckel om her.
JURA

Julegaver og julefrokost

Julegaver og -frokoster er en hyggelig tradition i mange virksom-heder. Det er modtagernes forhold til virksomheden, som bestemmer, hvor stor en del af udgiften, din virksomhed kan trække fra.
JURA

Når kunden ikke betaler

Før eller siden kommer mange iværksættere ud for at have leveret et produkt til en kunde, der ikke kan eller vil betale. I dette nummers juridiske artikel beskriver advokaterne det optimale forløb for inddrivelse af gæld. Selv ved mindre beløb kan inddrives med nye regler.
JURA

Der er noget, der hedder produktansvar

Hvis den ikke folder sig ud, får man en ny, hedder det i en gammel vittighed om faldskærme. Men det er ikke kun faldskærms- producenter der har behov for at tænke på, om deres produkter kan volde brugerne skade. Advokaterne fra Bender von Haller Dragsted gennemgår i dette nummers juridiske artikel reglerne om produktansvar.
JURA

Skal jeg etablere mit selskab i Danmark og England

Du kan stifte et selskab i England for én penny og måske slippe med 19 pct. i selskabsskat, men andre omkostninger og regelsæt følger med i købet. Advokaterne Benjamin Lundström og Steen Rosenfalck gennemgår valget mellem ApS og A/S samt redegør for forskellene mellem danske og engelske selskabsformer.
JURA

Jeg skal giftes med min kompagnon

Aktionæroverenskomsten er den selskabsretlige ægtepagt. Og der er mange ting, der kan gå galt, hvis den ikke er i orden.
JURA

Konflikter om domænenavne

Hvad gør du, hvis en anden har registreret »dit« domænenavn? Advo-katerne fra Advokatfirmaet Von Haller ser i dette nummers juridiske artikel på mulighederne for at gennemtvinge en overførelse af navnet.
JURA

Mediation løser konflikten

En uafhængig mægler kan hjælpe med at opnå en skræddersyet løsning på en konflikt – og ikke kun en domstolsafgørelse til fordel for den ene eller den anden part. I dette nummers juridiske artikel ser advokaterne fra Von Haller på begrebet mediation.
JURA

Automatik med sikkerhedsventil

Et selskab fra Stakemann kan bestilles på nettet, uden man i forvejen har kendskab til selskabsstiftelse. Men der er manuelle procedurer bag til at sikre kvaliteten.
JURA

Elektronisk vindueskiggeri - hvor går grænsen?

Persondataloven handler om elektronisk behandling af personoplysninger. Det omfatter alt, lige fra indtastning af personoplysninger på en pc til indsamling af oplysninger om besøgende på en hjemmeside. Som lille virksomhed vil man derfor ofte foretage sig handlinger, hvor det er en god idé at kende loven. I dette nummers juridiske artikel gennemgår advokaterne fra Von Haller grundtrækkene.
JURA

Den gode samarbejdsaftale

Som iværksætter har man ofte brug for at indgå aftaler om for eksempel produktudvikling, salg, markedsføring eller andet. Advokaterne fra Von Haller gennemgår i dette nummers juridiske artikel hvad man bør have med i en aftale.
JURA

Aktieoptionsloven - gyldne håndjern?

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om brug af optioner og warrants til aflønning. I dette nummers juridiske artikel gennemgår advokaterne fra von Haller betydningen for virksomheder, som aflønner med aktieoptioner.
JURA

Spam internettets forbudte frugter

Det er måske fristende: Ét klik med musen og e-mailen er afsendt til tusindvis af potentielle kunder. Men det er i mange tilfælde ulovligt og bøden kan blive stor. Advokaterne gennemgår i dette nummers juridiske artikel hvad man må – og ikke må.
JURA

Det er mit navn...

Du har fundet det helt perfekte navn til din virksomhed, men hvordan sikrer du dig, at andre ikke får lyst til at bruge samme navn – eller allerede bruger det? Advokaterne gennemgår her de forskellige muligheder for beskyttelse.
JURA

Ansættelseskontrakt eller godtgørelse på et halvt års løn - valget er dit

Det kan blive dyrt for en iværksætter ikke at kende kravene til en ansættelseskontrakt når der skal ansættes medarbejdere.
JURA

Må jeg konkurrere med min tidligere arbejdsgiver?

Det er en god idé at nærlæse sine konkurrence- og kundeklausuler inden man starter eget firma.
Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign