Cxense Display
Tilbage til blog oversigten
fredag 3. februar 2017 kl. 06:48
Gamle computere er guld

Virksomheden Tier1 Asset i Allerød har gjort aftjente computere til en god forretning. Virksomheden bidrager til at gøre Danmark til et miljømæssigt foregangsland inden for et af de vigtigste områder, når det gælder affald. Miljøbelastningen ved forbrænding og deponering af elektronikaffald er nemlig langt større end fra husholdningsaffald.

Tier1Asset har mere end 20 års erfaring inden for computerindustrien og den højteknologiske fabrik i Allerød processer og håndterer mere end 200.000 enheder årligt.

Virksomheden opkøber computer-udstyr fra større virksomheder og langt de fleste af de brugte computere gøres klar til salg igen – resten skilles ad til genanvendelse. Derved forlænges produkternes levetid. Kun 1% af udstyret bliver deponeret og det sikrer virksomheden en klar grøn profil. Tier1 Asset er dermed et godt eksempel på, hvordan et privat initiativ kan bidrage til at bringe Danmark i front, når det gælder om at skabe verdens bedste affaldssektor.

Stor miljøbelastningen fra vores øgede elektronikaffald
Elektronikaffald indeholder farlige stoffer, der som affald kan skabe alvorlige miljøproblemer, medmindre det behandles forsvarligt. Der er her blandt andet tale om bly, cadmium, kviksølv og bromeret flammehæmmet plast. Miljøbelastningen ved forbrænding og deponering af elektroniske affaldsprodukter er langt større end fra husholdningsaffald. Væksten i elektronikaffald er på omkring 5% om året og er fire gange større end for husholdningsaffald.

»Dertil kommer, at elektronik lægger beslag på råstoffer, som jorden kun har i begrænset mængde. Derfor er det vigtigt, at vi bruger dem med omtanke og gerne genanvender dem i det uendelige. Man kan tale om, at computere skal være en ressourcebank for de ædle metaller. Det er både sund fornuft, cirkulær økonomi og god forretning,« siger direktør Annette Hastrup fra Vugge til Vugge ApS, der rådgiver virksomheder i bl.a. cirkulær økonomi.

Der er altså god miljømæssig ræson i at genanvende elektronik-data. Virksomheden har også oplevet stor vækst og har i dag en 3 cifret million-omsætning, beskæftiger 70 medarbejdere og processer 200.000-300.00 computere om året.

ISO’er og rådgivningsforløb
Trods den solide vækst havde direktør Peter Hemicke appetit på mere samtidig med at virksomheden oplevede en stigende konkurrence. Derudover begyndte flere leverandører at stille krav om ISO-certificeringer i deres udbudsmateriale. Kravet om at få tre nye vigtige ISO-certificeringer i hus var derfor altafgørende for virksomhedens fremtidige vækst.

På den baggrund besluttede virksomheden sig for at tilmelde sig et forløb, som Væksthus Hovedstadsregionen kører med henblik på at rådgive SMV’er om grønne forretningsmodeller.

Danmark er langt fremme, når det handler om at støtte grøn udvikling i små og mellemstore virksomheder. Annette Hastrup fra Vugge til Vugge har hjulpet adskillige på vej gennem programmer under blandt andre Erhvervsstyrelsen og Region Midtjylland.

»For mange virksomheder er et støttet projekt med til at give idéerne vinger, og bagefter bliver den grønne omstilling som en del af deres DNA. Det giver virksomhederne et forspring ikke blot i Danmark, men også internationalt, hvor efterspørgslen på dokumenteret bæredygtighed stiger. Det er for eksempel store internationale virksomheder, som Carlsberg, Lego og BMW,« siger Annette Hastrup.

Tier1 Asset startede op på forløbet sammen med 7 andre virksomheder, der alle ønskede at sætte turbo på deres grønne omstilling. Netop nu udklækkes virksomhederne og kan høste gevinsterne af deres deltagelse.

 

 

Dansk Iværksætter Forening · NOHO · Flæsketorvet 26 · 1711 København V · CVR: 10172942 · redaktion@ivaerksaetteren.dk · info@ivaerksaetteren.dk
Dudal Webdesign